Magnesium en  Calcium

Bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen of omstandigheden kunnen de behoefte aan magnesium sterk vergroten of de uitscheiding bevorderen.

Calcium heeft magnesium nodig om opgenomen te worden en goed te kunnen werken. Een hoge calciuminname moet ondersteund worden met een hoge magnesiuminname, anders raakt de voorraad magnesium in het lichaam uitgeput. Calcium zonder magnesium put magnesium uit, maar magnesium zonder calcium kan ook calcium uitputten en een lage bloeddruk tot gevolg hebben. Vaak wordt een hoge zuivelconsumptie gezien als ongunstig voor de magnesiumbalans in het lichaam, omdat zuivel in verhouding veel calcium en weinig magnesium bevat. Een goede verhouding tussen calcium en magnesium in supplementen is 2:1 of nog beter is 3:2 gezien het veel voorkomen van magnesiumtekorten.

In balans

Ons lichaam bestaat voor ongeveer 4 % uit mineralen. We kunnen mineralen zelf niet aanmaken en daarom moeten deze uit voeding komen. Om goed te kunnen functioneren moet de hoeveelheid calcium in balans zijn met het mineraal magnesium.

Het volwassen lichaam bevat tot 1,5 kilo calcium, maar liefst 99% hiervan zit in onze botten en gebit. Dit geeft het skelet stevigheid en is tegelijkertijd een reserve. De rest bevindt zich in het bloed en de weefsels. Met name het zenuwgestel en de spieren zijn hiervan afhankelijk. Calcium speelt een belangrijke rol bij het samentrekken van spieren, het reguleren van de hartslag, het stollen van bloed en het doorgeven van zenuwprikkels.

Magnesium wordt wel gezien als de tegenhanger van calcium, het speelt net als calcium een grote rol bij het samentrekken van onze spieren, het reguleren van de hartslag en het functioneren van de hersenen. Het verschil is dat magnesium het effect van calcium juist remt. Een tekort aan magnesium zorgt uiteindelijk voor spierkrampen, trillen en zelfs hartritmestoornissen. Deze klachten ontstaan wanneer de hoeveelheid calcium de overhand krijgt.

Dagelijks

Ons lichaam bevat ongeveer 25 gram magnesium. Om dit op peil te houden moeten we dagelijks tussen en 300 en 350 milligram binnen krijgen. Hiervan wordt maar 30% opgenomen omdat magnesium verbindingen aangaat met eiwitten en vezels.

Een gevarieerd voedingspatroon met voldoende groenten en melkproducten levert het lichaam over het algemeen voldoende calcium en magnesium op om naar behoren te functioneren. Er zijn echter omstandigheden waarin de voeding niet genoeg van deze mineralen kan leveren. Een eiwitrijke voeding en te weinig vitamine D zorgen voor een verslechterde opname van zowel magnesium en calcium

De nieren.

 

We hebben geen vermogen om magnesium te bufferen. Zo hebben we in de loop van de tijd een mechanisme ontwikkeld om het schaarse magnesium voor een deel binnen te houden. Aan het einde van de nieren en naar we aannemen ook aan het einde van de zweetklieren zitten cellen die tot taak hebben om magnesium dat via urine of zweet naar buiten wil zo goed en zo kwaad als het gaat terug te winnen. Wellicht verklaart dit dat we ondanks de vele bedreigingen van ons magnesiumgehalte nog niet massaal zijn omgevallen.